Xarxes i comunicacions

comunicacionesEl món actual està regit per la necessitat de comunicar-se. Transmetre informació, tenir accés a les dades, enviar missatges, etc. Són activitats que realitzem de forma rutinària. La possibilitat de connectar en qualsevol moment amb qualsevol lloc és avui en dia quelcom essencial per a qualsevol companyia.

L’ intercanvi d’informació i coneixement es realitza en diferents nivells.

  • Entre àrees de l’empresa
  • Entre la empresa i els seus clients
  • Entre la empresa i els seus proveïdors
  • Entre la empresa i els organismes públics

Això requereix que la infraestructura que permeti aquestes comunicacions estigui sempre disponible.

COS ajuda a les companyies a solucionar, en el menor temps possible, les incidències que poden produir-se en els equips de xarxes i comunicacions.

Per a més informació, contacti amb nosaltres.