Serveis d’externalització

La externalització de serveis té un paper essencial en el món empresarial del Segle XXI.

Mitjançant la externalització de determinades activitats o rols, les companyies aconsegueixen millores importants en tots els nivells de gestió ja que poden centrar els seus recursos en activitats que són vitals en els seus respectius negocis

Des d’un punt de vista operatiu, la externalització proporciona flexibilitat a les empreses, ja que els serveis poden adaptar-se a les necessitats de cada moment sense haver de realitzar ajustos de plantilla. El traspàs de certes activitats a empreses especialitzades augmenta el control del procés i permet a les companyies alliberar recursos per a centrar-se en el core del negoci.

Des d’un punt de vista operatiu, la externalització pot ser un instrument per a reduir els costos operatius, donant lloc a importants estalvis.