Serveis de desenvolupament i integració d’aplicacions.

COS ha creat dins de la seva estructura la companyia S&D, que neix amb al vocació de proporcionar un catàleg complementari de serveis consistents en el desenvolupament de software i la gestió de la infraestructura de sistemes.

\n

Solucions i serveis:

\n

Desenvolupament d’aplicacions de negoci

\n

Desenvolupament client/servidor

\n

Desenvolupament de portals internet/intranet

\n

Desenvolupament ERP

\n

Solucions de Bussiness Intelligence

\n

Serveis de manteniment d’aplicacions

\n

Serveis de software factory