Serveis d’allotjament

Un servei d’allotjament de servidors proporciona a les empreses la possibilitat d’instal.lar els seus sistemes en un data center especialitzat, accedint d’aquesta forma a múltiples avantatges de tipus tant econòmic com tecnològic

alojamiento servidores

  • Els beneficis associats són múltiples:
  • Alliberar espai destinat a data center en edificis amb elevat preu per metre quadrat.
  • Flexibilitat en els requeriments d’espai físic.
  • Accedir a un entorn d’explotació amb altes garanties de disponibilitat elèctrica i de climatització.
  • Seguretat del entorn físic on s’allotgen els equips.
  • Reducció en els costos de manteniment del entorn d’explotació.
  • Minimitzar la necessitat de realitzar inversions en servidors i equips IT.
     

data centerEls avantatges econòmics s’obtenen principalment pel fet de compartir determinats costos d’explotació entre diversos clients i, per tant, beneficiant-se de la economia d’escala.

COS  ofereix dues modalitats  d’allotjament:

Hosting: quan els equips utilitzats per a la explotació no pertanyen al client.

Housing: quan la propietat dels equips segueix sent del client.

L’avantatge diferencial de COS radica en que, de forma addicional als serveis d’allotjament, disposa a més a més de tècnics multivendor i multiplataforma en plantilla, preparats per a donar resposta a qualsevol eventualitat que pugui presentar-se, en un servei 24 x 7.