Service desk

service deskLes activitats d’atenció a usuaris  requereixen per la seva natura d’una elevada utilització de recursos especialitzats i d’una metodologia.

La necessitat de donar serveis en modalitat 24 x 7, atenció en diferents idiomes, rapidesa per a respondre als canvis de demanda, planificació de torns, substitucions, etc. Fan que la gestió d’un centre d’atenció sigui complexa i, per tant, es faci més fàcil externalitzar aquesta tasca a una empresa especialista.

COS proporciona serveis de call center, compartits o exclusius i personalitzats per a un únic client, focalitzant-se en oferir una qualitat i agilitat que permeti als usuaris d’aquest servei tenir una bona percepció d’aquest.

Els serveis de call center poden configurar-se per a realitzar la prestació empleant la infraestructura de COS o bé desplaçant als tècnics de suport a instal.lacions del client.

En tots els casos el servei es dóna realitzant una rigorosa medició icontrol dels nivells de servei sol.licitats pels clients.

COS  ofereix aquests serveis en quatre llengües (castellà, català, anglès i portuguès) i en una modalitat 24 x 7. Els centres es troben situats a Espanya, Mèxic i Argentina, des d’on es dóna el servei a usuaris repartits per tota la geografia.

Per a més informació, contacti amb nosaltres.