Provisió de recursos especialitzats

recursos especializadosEls serveis que ofereix COS  proporcionen als seus clients accés a recursos especialitzats per a la realització sota supervisió del client, de determinades tasques de sistemes. El tipus de recursos disponibles pot variar en funció dels requeriments particulars, cobrint diferents perfils en quant a nivell d’experiència i coneixements IT.

Aquest servei ofereix flexibilitat en quant a duració o volum de recursos, i permet a les empreses fer ús  d’aquesta opció per a cobrir substitucions, enfrontar-se a pics de treball, obtenir de forma ràpida personal altament especialitzat.

COS ofereix mitjançant aquest servei l’accés a tècnics amb diferents tipus de perfil.

Per a més informació, contacti amb nosaltres.