Manteniment de les infraestructures

Totes les empreses necessiten infraestructures de TI i comunicacions cada vegada més complexes per a dur a terme la seva activitat diària.

La reducció de la disponibilitat de qualsevol element TI pot tenir conseqüències en tots els processos d’una organització. COS ofereix els seus serveis de manteniment preventiu i correctiu d’infraestructures per a garantir la disponibilitat dels equips de TI.

La rapidesa de resolució de les incidències, la atenció de qualitat en qualsevol punt geogràfic i la prestació del servei sobre una àmplia gamma d’equips –des de PC fins a Mainframes- són aspectes clau del servei que ofereix COS.

En tots els contractes de manteniment, COS presenta un acord de nivell de servei (SLA). Per adaptar-se a les necessitats dels seus clients, proposa diferents SLA, atenent a criteris com la cobertura del servei i els temps de resposta i resolució, entre altres requeriments del client.

Per aconseguir aquests nivells de servei, COS aplica en tota la seva actuació la seva metodologia, basada en les bones pràctiques d’ITIL i el control de qualitat ISO 9001, així com la seva estructura tècnica, logistica i administrativa, documentant tota activitat duta a terme.