Lloc de treball

mantenimiento puesto de trabajoAvui  en dia moltes de les activitats realitzades en les empreses requereixen la utilització d’un lloc de treball basat en un equip informàtic. Aconseguir que tots els equips empleats es trobin operatius, requereix un esforç permanent, especialment tenint en compte la omnipresència dels PCs.

Un equip informàtic inactiu significa una activitat dins de l’empresa que no pot ser realitzada de forma satisfactòria. Així com la pèrdua de temps de treball que genera un dispositiu avariat hi han associats altres costos necessaris per a reparar un equip, especialment quan el parc informàtic està molt distribuït.

COS dóna el servei de manteniment del lloc de treball de forma ràpida i flexible, ajudant a les empreses a mantenir sempre disponibles els seus equips.

Per a més informació, contacti amb nosaltres.