Gestió d’infraestructures

Qualsevol infraestructura IT requereix un servei de manteniment, ja que es produeixen incidències en els equips. Aquestes incidències comporten pèrdues de servei que afecten a usuaris individuals o a grups molt més nombrosos. Aquesta dinàmica de treball ens assegura principalment la resolució dels problemes, malgrat que és necessari donar un pas més enllà.

La necessitat de rentabilitzar al màxim els mitjans dels que disposa una companyia i la pressió per a cercar avantatges competitives amb respecte a competidors porta a les empreses a enfrontar-se  a la necessitat de reduir els seus costos operatius i a destinar els recursos clau en les àrees que generen un major benefici.

Des d’aquesta perspectiva, l’enfocament de COS es basa en oferir als seus clients dues alternatives:

  • Millorar el rendiment i augmentar el control existent sobre les inversions realitzades en tecnologia de la informació.
  • Reduir els costos d’explotació d’IT i permetre a les empreses que destinin els seus recursos a àrees relacionades amb el negoci enlloc de fer-ho amb la tecnologia

D’aquesta forma, els serveis de gestió d’infraestructures de COS permeten a les empres centrar-se en  el seu negoci i deixar en mans d’especialistes la complexa gestió associada als sistemes d’informació.