Data Center

Un Data Center és una infraestructura complexa que té al seu voltant molts sistemes necessaris per a garantir  el seu funcionament ininterromput. Climatització, sistemes elèctrics, controls d’accés, sistemes de cablejat, etc. Conformen un comlex d’elements subordinats al servei del Data Center.

Aquests elements, que es troben en permanent evolució i canvi, també són susceptibles d’errades i per tant requereixen d’un bon servei de manteniment, ja que qualsevol problema que no sigui atès amb rapidesa pot transformar-se en un seriós contratemps.

COS proporciona a les empreses el manteniment de la infraestructura relacionada amb els seus Data Centers, centrant-se  a demés d’en l’aspecte correctiu, en el preventiu, anticipant-se d’aquesta forma als possibles incidents.

Sistemes elèctrics, equips de climatització  o de control d’accés queden coberts per un únic servei integral de manteniment. De la mateixa forma  són gestionats els elements de cablejat, realitzant-se una gamma completa de tasques que comprenen des del sanejament de racks a la instal.lació de sistemes de cablejat intel.ligent.

Per a més informació, contacti amb nosaltres.